Dalhagsskolan

Dalhagsskolan

Dalhagsskolan byggs i Husby. Beställare är SISAB och det är Fryshuset som ska flytta in i till HT16.

I samarbete med Stadion Arkitekter.