Fritidshus Sjöliden

Fritidshus Sjöliden

Fritidshus utanför Varberg.
Privat beställare, byggs under 2016.