Certifiering med Miljöbyggnad

Certifiering med Miljöbyggnad

Jag arbetar mycket med Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett väldigt bra system för att arbeta in miljöfrågor i byggprocessen. Det är baserat på svensk praxis, ansluter till våra byggregler samt är kostnadseffektivt. Både nya och befintliga byggnader kan certifieras enligt Miljöbyggnad. För tillfället gör jag både granskningar av ansökningar om certifiering på uppdrag av Sweden Green Building Council och ingår i Miljöbyggnads Certifieringsråd. I certifieringsrådet gör vi den slutgiltiga bedömningen av ansökningarna. Jag utför även certifieringar med Miljöbyggnad och arbetar ofta med systemet i mina uppdrag.

Läs mer om Miljöbyggnad här.