Fritidshus på Norröra

Fritidshus på Norröra

Exteriör fritidshus på Norröra. Huset blev färdigt 2012.

Läs mer om projektet på den här hemsidan norrora.wordpress.com.