Samarbete med Pupill Arkitekter

Samarbete med Pupill Arkitekter

Under 2012 och 2013 samarbetade jag med Pupill Arkitekter. Projektet vi arbetade med heter Kv Fristaden och är en om- och tillbyggnad av en kontorsfastighet på Kungsholmen i Stockholm. Vår beställare är Lantmännen.

Läs mer om projektet och om Pupill Arkitekter här.